Vi dækker mange områder, kontakt os og hør om MatchLink har den rigtige medarbejder ledig.

MatchLink er en forening af konsulenter, startet i Svendborg i maj 1995, under navnet SeniorKonsulenterne.

MatchLink er i dag som dengang drevet af nogle engagerede mennesker, der arbejder på frivillig basis.

Vi har siden 1995 arbejdet for at udbrede kendskabet til os fra lokalområdet, til nu at være et landsdækkende netværk.

Vore medlemmer repræsenterer en lang række af kompetencer, således vi kan tilbyde disse kompetencer til et bredt udvalg af det danske arbejdsmarked.

Vi har konsulenter der udfører opgaver både for det private som det offentlige arbejdsmarked.

Vores konsulenter er karakteriseret ved at være kompetente, stabile, fleksible og loyale overfor vore kunder.

Kompetencer.

Om matchLink
Vi dækker mange kompetenceområder!

Vore tilknyttede konsulenter dækker et stort spektrum af de kompetencer der er efterspurgt på det danske arbejdsmarked.

Husk som udgangspunkt vil din virksomhed altid få tilknyttet en konsulent eller medarbejder fra MatchLink, der igennem sin erhvervsaktive periode har oparbejdet en hel del livs- og erhvervserfaring.

Den helt umiddelbare fordel er at en konsulent eller medarbejder fra MatchLink kun behøver en kort introduktion til opgaverne.

Hermed kommer I hurtigere i gang med, at bidrage til virksomhedens indtjening.

For at give et indtryk har vi nedenfor listet nogle af de opgaver konsulenter og medarbejdere fra MatchLink har udført for vore kunder.

Egenkontrol og løbende kvalitetets kontrol ved levnedsmiddelvirksomhed.

Kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 standard.

Energi og produktivitets optimering.

Forskellige opgaver som arbejdsmand.

Regnskab og bogholderi opgaver.

Web shop vedligeholdelse

Kontakt os for mere info: