• Svejser

Hos MatchLink har vi flere muligheder for at hjælpe dig, når du går med tanker om at prøve om du kan gøre dig selvstændig og starte egen virksomhed.

Hvis du er i den situation at du er ledig, så kan det være vanskeligt at etablere sig med eget CVR nummer. Her kan vi hjælpe dig, idet du kan blive ansat hos MatchLink, hvor vi så sørger for at fakturere dine kunder og samtidigt udbetaler dig din løn for de timer du har arbejdet.

MatchLink indberetter det antal timer der er udbetalt løn for til e-skat hver måned.


En anden mulighed er at du har mulighed for at arbejde selvstændigt på fuld tid men ikke ønsker at være registreret med eget CVR nummer og alle de forpligtigelser der følger med. Det kan være at sørge for momsafregning, fakturering til dine kunder, betale leverandører til tiden, være forpligtiget til at udfylde den udvidede selvangivelse osv.

MatchLink kan her tilbyde dig at vi overtager alle dine administrative opgaver, og at du bliver ansat hos os, således vi udbetaler dig løn helt på almindelige ansættelsesvilkår.

Kontakt os på tlf. 6222 3022 eller på mail: kontakt@matchlink.dk for et møde.