• Freelance Konsulent arbejdskraft

Fordele ved at bruge en medarbejder / konsulent fra MatchLink

Vore medarbejdere / konsulenter står for:

Erfaring – Viden – Fleksibilitet – Stabilitet – Engagement

Fordele ved at samarbejde med MatchLink

Ingen personaleadministration – det klarer MatchLink

Ingen spildtid – der afregnes kun for de timer medarbejderen arbejder

Stor fleksibilitet idet samarbejdet kan bringes til ophør eller udvides med meget kort varsel

Opgaven kan afregnes med fast beløb eller afregnes med fast timesats – helt efter behov